Kwaliteit Kinderopvang

Kwaliteit Kinderopvang

Pedagogisch beleid

De kwaliteit van onze kinderopvang staat beschreven in ons pedagogisch beleid. Dat is onze basis. Je wil je kind met een goed gevoel bij ons brengen, wetende dat het in goede handen is. Veiligheid, vertrouwen, maar ook uitdagen en ontdekken, vormen de basis van onze kwaliteit. En die kwaliteit staat of valt met een goed team.

We zijn trots op onze pedagogisch medewerkers en investeren dan bijvoorbeeld ook in opleidingen. En dat komt allemaal weer ten goede van de kwaliteit en dus jouw kind.

Ons pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op de volgende vier doelen:

• Het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen.

• De ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen.

• De ontwikkeling van de sociale competentie van kinderen.

• De overdracht van normen en waarden.

Veiligheid en gezondheid

We besteden veel aandacht aan een veilige en gezonde omgeving. Niet alleen voor jouw kind, ook voor jouzelf en onze medewerkers. Zowel binnen als buiten. Hoe we dat doen lees je allemaal in ons Beleid veiligheid en gezondheid

Inspectie GGD

Elk jaar krijgt het Pareltje bezoek van de inspectie kinderopvang GGD. De Inspectie houdt toezicht op de kinderopvang in Amsterdam en controleert of deze voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. Het onderzoek richt zicht voornamelijk op het pedagogisch beleid & praktijk, kwalificaties van het personeel en het veiligheids- & gezondheidsbeleid.

De rapporten van de inspecties kunt u raadplegen door op de betreffende button te klikken, u wordt dan omgeleid naar de betreffende webpagina van het Landelijke Register Kinderopvang.